SpoorData.nl

Voor en door de branche

Het programma SpoorData van ProRail heeft als doel om alle partners in de spoorbranche te voorzien van de juiste, volledige, actuele en toegankelijke informatie over de infrastructuur.

Informatieportaal LIVE!

Informatieportaal

De eerste versie van het Informatieportaal is vanaf woensdag 22 februari voor alle ProRail medewerkers beschikbaar! Externen zoals ingenieursbureaus, aannemers en vervoerders kunnen een account voor het informatieportaal aanvragen. Vanaf donderdag 23 februari worden stapsgewijs de inloggegevens verstrekt die je toegang verlenen als externe partner naar het informatieportaal. Heb je nog geen inlogaccount? Klik dan op bovenstaande link "account aanvragen" op de rode knop.

We hebben ervoor gekozen om het portaal in een vroeg stadium beschikbaar te stellen en niet te wachten tot alles 100% is getest en alle functionaliteit is gerealiseerd. Zo zijn we in staat snel in te spelen op feedback en wensen van gebruikers en een portaal te creëren dat optimaal aansluit bij het dagelijks gebruik.

Nieuws

Werken aan het spoor moet snel, foutloos en zo duurzaam mogelijk. Daarvoor wil de spoorsector de samenwerkingsmethodiek Bouwwerk Informatie Management (BIM) invoeren. BIM is een essentiële stap om spoordata in een digitale omgeving continue te delen tijdens het ontwerpen, bouwen en onderhouden van de spoorobjecten. Dat levert ons actuele, betrouwbare en consistente informatie over deze objecten. Vanaf 2016 neemt ProRail het initiatief tot een BIM Lab, waar we samen met spoorpartners verschillende BIM processen simuleren en gereedschappen beproeven. In dit BIM Lab is het integraal ontwerpen van station Nijmegen Goffert op de BIM wijze nagespeeld. Projectmanager van ProRail Ubo Smid en Robin de Rooy BIM Manager van ingenieursadviesbureau Sweco onthullen de eerste bemoedigende resultaten: het levert kwaliteits- en tijdwinst. De voorwaarden? Kaders afspreken, standaarden gebruiken en integraal samenwerken aan het ontwerp vanaf de start van een infraproject.

Weblog

Als BIM Manager bij Sweco durf ik te beweren dat alles wat we delen – data is. Als het een betekenis heeft, of als we er een betekenis aan kunnen toekennen, wordt het informatie. Wat dus voor de één informatie is, is dat niet per definitie ook voor de ander. Die zal deze ‘informatie’ beschouwen als ‘ballast’. Data – maar zonder betekenis. Data wordt pas informatie door de context, de waarde of betekenis, die wij eraan toekennen.

Ik zie BIM als een ‘datawolk’ waar meerdere personen al dan niet tegelijkertijd gebruik van maken – en daar dus hun eigen ‘data’, lees informatie, uit extraheren. Het ontsluiten van deze digitale ‘datawolk’ gebeurt in een digitale projectomgeving. Deze kan door een opdrachtgever als ProRail worden ingericht en beheerd.