SpoorData.nl

Voor en door de branche

Het programma SpoorData van ProRail heeft als doel om alle partners in de spoorbranche te voorzien van de juiste, volledige, actuele en toegankelijke informatie over de infrastructuur.

Publieke informatie

Informatie assets nu ook vindbaar vanaf geografische kaart

Informatieportaal

Belangrijke wens die gebruikers van Informatieportaal.spoordata.nl aangegeven hebben en dan ook met stip op ons lijstje stond, is het zoeken van assetinformatie vanuit de geografische kaart.

Het is gelukt om dit mogelijk te maken en dit volledig te integreren met het zoeken van informatie via zoektermen en filters.

De informatie toegankelijk maken voor onze collega’s die buiten aan het spoor werken of binnen een storing analyseren, dat is wat we willen.

In de kaartweergave zijn de meest basic kaartzoekacties beschikbaar, die je ook op je tablet of smartphone kunt gebruiken.

Utrecht Centraal

Weblog

Je wordt als procesleider verantwoordelijk voor de bijhouding van de basisbeheerkaart (BBK) en van de Basisregistratie grootschalige topografie (BGT).

Je weet dat naast de productie de Spoordataprojecten veel aandacht van je zullen vragen; IMSpoor, Naiade, PUIC en IRIS om er een paar te noemen.

Van het losse eindje van Spoordata dat betrekking heeft op het inwinnen van geodata ben je je nog niet bewust.

Want dat losse eindje is er.

Nieuws

ProRail heeft een Proof-of-Concept uitgevoerd om op een snelle wijze een buiten dienst te stellen gebied te bepalen.

Dit gebeurt op basis van een ontwikkeld algoritme dat gebruik maakt van volgens het Integraal Informatie Model geïntegreerde data.

Deze geïntegreerde data bevat o.a. bovenleidinggroepen, werkzones, baan topologie, etc.

Op basis van een geselecteerd werkgebied, wordt op geautomatiseerde wijze een optimaal buitendienst te stellen gebied bepaald.

Als resultaat worden de uit te schakelen bovenleiding groepen en werkzones, de onttrokken spoortakken en de in te stellen wisselstanden weergegeven.