Lerend netwerk SpoorData

Werken met betrouwbare, toegankelijke assetinformatie zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Dat wil ProRail bereiken door met haar marktpartners in een lerend netwerk SpoorData te onderzoeken wat er nodig is om in de spoorse praktijk van nu te leren in de keten. Het doel is antwoord op vragen te vinden als: wie is de eigenaar van data? Wat vraagt het van organisatie en samenwerking? Het idee voor het Lerend Netwerk SpoorData ontstond tijdens de eerste Asset Informatie Carrousel. Interesse? Meld je aan!

De eerste Asset Informatie Carrousel

De eerste Asset Informatie Carrousel is een initiatief van Thymo van den Brug en Raymond Soeters, programmamanagers van BIM en SpoorData, bracht op 11 mei jongstleden deelnemers van ProRail en twintig marktpartners bij elkaar.  Aan de hand van de vier pijlers van het programma SpoorData bogen zij zich onder andere over de vraag wat er nodig is om de ambitie waar te maken om de volgende stap te zetten in werken met assetinformatie. Aan het eind van de bijeenkomst bleek de bereidheid onder de deelnemers groot om het leren en uitwisselen van kennis voort te zetten. Van daaruit is het lerend netwerk SpoorData ontstaan.

Activiteiten 

De activiteiten van het lerend netwerk zijn zowel online als in bijeenkomsten. Op het Slack-netwerk van het lerend netwerk ontwikkelen, delen en verrijken we de kennis vanuit het netwerk, en organiseren we het proces. 

Dit zijn de geplande activiteiten

Mei 2017                
Eerste Asset Informatie Carrousel.

Juni 2017               
Analyse van de opbrengsten zijn samengevat in kernthema's 

Juli 2017                
Uitvraag op het online communicatieplatform Slack over de meest urgente thema’s om aan te pakken

November 2017   
Op 6 november hebben we twee thema’s doorontwikkeld.
Thema 1: "Object Typen Bibliotheek", lees hier de uitkomsten.
Thema 2: "Condities van data delen", lees hier de uitkomsten.

December 2017              
Op 4 december is een volgende bijeenkomst met de twee onderzoeksgroepen. Tussentijds ontwikkelen we online door.

Januari 2018
De resultaten van de tweede bijeenkomst en van de online uitwisseling worden teruggegeven aan het hele lerende netwerk SpoorData tijdens de tweede Asset Informatie Carrousel op 16 januari a.s. 

Ondersteuning van het netwerk

De ondersteuning van het lerend netwerk SpoorData is in handen van SayKnowMore. Zij initiëren, faciliteren en activeren het leren in het netwerk. Als je daarover vragen hebt, neem dan contact op met Steven van Luipen via steven@sayknowmore.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je te recht bij ProRail
via spoordata@prorail.nl 

Meedoen

Als je actief wilt meedoen aan het lerend netwerk SpoorData of de resultaten nauw wilt volgen, kun je je aanmelden. De voorwaarde is wel dat je aan ProRail- Infra projecten werkt. We checken je aanmelding, en nodigen je dan uit voor het Slack-netwerk. 

Nieuws

Tijdens de tweede Asset Informatie Carrousel op 16 januari 2018 lieten ProRail, aannemers en ingenieursbureau zien wat het lerend netwerk SpoorData heeft opgeleverd aan nieuwe inzichten en verbeteracties vanuit twee kleine groepen:

1.Hoe kunnen we de juiste condities creëren die nodig zijn om het delen van data in de spoorsector de gewoonste zaak van de wereld te maken?

2.Hoe kunnen we de modellen uit de Objecttype Bibliotheek Spoor (OTL) beter vormgeven, zodat ze makkelijk bruikbaar worden in projecten?

Op maandag 4 december 2017 was de tweede netwerksessie van het lerend netwerk SpoorData.

Twee groepen werkten verder aan de twee vraagstukken die in juli zijn gekozen en bereidden de tweede Asset Informatie Carrousel in januari 2018 voor waar de resultaten met het hele netwerk gedeeld worden.

Groep 1 ging aan de slag met de vraag: Hoe kunnen we de juiste condities creëren die nodig zijn om het delen van data in de spoorsector de gewoonste zaak van de wereld te maken?

Groep 2 werkte aan de vraag: Hoe kunnen we de modellen uit de Objecttype Bibliotheek Spoor (OTL) beter vormgeven, zodat ze makkelijk bruikbaar worden in projecten?

Op maandag 6 november is de vervolgbijeenkomst van het lerend netwerk SpoorData gehouden. We hebben in twee groepen een verdiepingsslag op twee vraagstukken gemaakt.

Twee thema's

Hieronder vind je de twee vraagstukken, die voortgekomen zijn uit de eerste Asset Informatie