Informatie standaarden

Pijlers

Het programma SpoorData realiseren we aan de hand van vier speerpunten, de zogenoemde ‘ontwikkelpijlers’. De ontwikkelpijler ‘Informatie standaarden’ bouwt aan het fundament van SpoorData. Standaarden maken een goede en geautomatiseerde informatie-uitwisseling tussen processen en ketenpartners mogelijk. De projecten in deze pijler hebben tot doel om binnen de spoorbranche een uniform datamodel te gaan gebruiken dat we het Informatie Model Spoor (IMSpoor) noemen. Eén taal spreken maakt informatie-uitwisselen en samenwerken in de spoorbranche beter en makkelijker.
informatie standaarden

Projecten

Samen met haar partners beheert en verzamelt ProRail een grote hoeveelheid gegevens over de spoorinfastructuur. Van geografische data over spoorobjecten tot informatie over het onderhoud.

Deze schat aan informatie is veelal dubbel en gescheiden opgeslagen, in allerlei bronnen, bij

Informatie standaarden

informatie standaarden

Goed onderhoud plegen aan het druk bereden spoorwegnet van Nederland is cruciaal voor goede prestaties van de railinfrastructuur. Voor een onderhoudsaannemer aan de slag kan, moet hij precies weten met welke objecten in en rond de railinfrastructuur hij te maken krijgt.

Informatie standaarden

informatie standaarden