Informatiemodel Spoor: één taal voor één spoorbeeld

Project

Samen met haar partners beheert en verzamelt ProRail een grote hoeveelheid gegevens over de spoorinfastructuur. Van geografische data over spoorobjecten tot informatie over het onderhoud.

Deze schat aan informatie is veelal dubbel en gescheiden opgeslagen, in allerlei bronnen, bij ProRail en bij haar partners. De behoefte bestaat echter om in één handeling een geïntegreerd beeld te krijgen van een bepaald object of situatie. Het doel? Met een druk op de knop actuele, correcte en complete informatie in elke fase van de levenscyclus van spoorobjecten kunnen oproepen. Het Informatiemodel Spoor (IMSpoor) gaat dit stap voor stap mogelijk maken. IMSpoor koppelt werelden aan elkaar tot één samenhangend spoorbeeld. Met Informatiemodel Spoor spreekt de branche straks in één taal over de gezamenlijke spoorse infrastructuur. Dat maakt het uitwisselen van informatie en het samenwerken tijdens makkelijker.

Verbeteractie

Eén taal afspreken kan alleen als iedereen in de spoorbranche dezelfde standaarden hanteert. IMSpoor stelt regels en richtlijnen op voor de onderlinge uitwisseling van gegevens, zoveel mogelijk op basis van open standaarden. Tussen ProRail en de ketenpartners, maar het gebruiken van dezelfde taal maakt ook uitwisseling en integratie van informatie tussen de verschillende systemen en domeinen eenvoudiger. IMSpoor geeft daarom richting aan de modellering van gegevens en inrichting van applicaties. Het opslagmodel - de database van applicaties - wordt zoveel mogelijk gebaseerd op IMSpoor.

De basislagen waarop de koppeling van alle deelverzamelingen van gegevens kan plaatsvinden zijn als volgt:

– geografisch (waar staat het object?)
 – topologisch (wat is de plaats in het netwerk van de railinfra)
– functioneel (waarvoor dient dit object?)
 – fysiek (wat zijn de fysieke kenmerken van dit object?)

Wie heeft er baat bij?

Mede dankzij IMSpoor is er op termijn voor alle spoorpartners actuele informatie over de spoorinfrastructuur beschikbaar. Daarnaast wisselen we straks gestructureerd en uniform informatie uit met elkaar. Dat betekent: één keer de correcte gegevens invoeren en meervoudig gebruiken. Die efficiencyslag en het resultaat – één coherent beeld van het spoor – zijn van groot belang voor iedereen in de spoorbranche. 

Wie doet het?

Het projectteam IMSpoor ontwerpt de basis van het model. De hele spoorsector wordt uitgenodigd om deze basis verder te ontwikkelen tot een open standaard voor de branche.

Tijdpad

De eerste versies van het IMSpoor uitwisselformaat zijn getoetst door middel van pilot projecten. De basis is in het eerste kwartaal van 2016 gereed en wordt daarna verder uitgebouwd.

Gerelateerde projecten

Het project InformatieModel Spoor hoort bij Ontwikkelpijler Informatie standaarden, net als het project PUIC. De projecten in deze pijler werken aan een eenduidige informatiearchitectuur en -standaarden. Het project IMSpoor bouwt het fundament onder de ander pijlers van het verbeterprogramma SpoorData.

De definities, kenmerken en relaties worden uiteindelijk beschikbaar gesteld door middel van de Object Type Bibliotheek (zie Factsheet hieronder). De nieuwe applicatie Naiade ontwerpt haar opslagmodel op basis van IM Spoor.

informatie standaarden

Het programma SpoorData heeft vier ontwikkelpijlers. Dit project hoort tot de pijler Informatie standaarden.