Weblogs

Dit keer geen blog over één van de mooie technologische ontwikkelingen, alhoewel deze er wel doorheen speelt, maar juist een blog over mijn kijk op hoe het PO-schap zich verhoudt tot deze ontwikkelingen.

Van oudsher zijn wij als ProRail een hiërarchisch ingerichte organisatie. En, alhoewel wij ons inmiddels meer profileren als zelfsturend en agile werkend, kijken we nog steeds veel “naar boven” en verwachten we dat de baas uitspraken doet over waar wij van zijn en wat we moeten doen. Andersom zijn er ook bazen die zelf zo acteren, dus echt “baas” zijn. Dat laatste zal best wel een

Als je het aanleggen en onderhouden van de infrastructuur voor het grootste deel uitbesteedt, zoals RWS en ProRail, is het noodzakelijk om je informatiemanagement goed in te richten. En als je die informatie belangrijk vindt, besteedt daar dan voldoende aandacht aan. Want anders kun je je opdrachtnemers niet aansturen. Dan weet je niet wat de status is van je infrastructuur. Opdrachtgevers passen al jaren assetmanagement toe om hun infrastructuur gedurende de levenscyclus van de objecten op orde te houden. Ze gebruiken steeds vaker data volgens de BIM-methodiek.

Het blijft een zoektocht voor mij: nieuwe verborgen datasets op waarde schatten. Zo constateerde ik een tijdje geleden tijdens het doorlichten van onderhoudsplannen voor een klant dat de onderhoudsorders slecht waren geregistreerd. Op zoek naar aanvullende data, kwam ik erachter dat alle onderhoudsvoertuigen voorzien waren van GPS-transponders. Deze ‘track and trace’ apparaten geven exacte informatie over onder meer tijdstip, locatie en duur van elke onderhoudsactie. Zo waren we goed in staat om met terugwerkende kracht een veel beter inzicht te krijgen in het daadwerkelijk uitgevoerde onderhoud. Het gebruik van deze data voor dit soort analyses was echter nooit voorzien. Ik vraag me dan ook af of we vooraf alle toepassingen van onze data wel kunnen bedenken. En als dit niet kan, zouden we dan niet veel breder naar data moeten kijken dan we nu doen wanneer een vraag zich aandient?

Pagina's

Alle blogs van