Weblogs

Utrecht Centraal

Je wordt als procesleider verantwoordelijk voor de bijhouding van de basisbeheerkaart (BBK) en van de Basisregistratie grootschalige topografie (BGT).

Je weet dat naast de productie de Spoordataprojecten veel aandacht van je zullen vragen; IMSpoor, Naiade, PUIC en IRIS om er een paar te noemen.

Van het losse eindje van Spoordata dat betrekking heeft op het inwinnen van geodata ben je je nog niet bewust.

Want dat losse eindje is er.

Rob van der Wal

Dit keer geen blog over één van de mooie technologische ontwikkelingen, alhoewel deze er wel doorheen speelt, maar juist een blog over mijn kijk op hoe het PO-schap zich verhoudt tot deze ontwikkelingen.

Van oudsher zijn wij als ProRail een hiërarchisch ingerichte organisatie.

En, alhoewel wij ons inmiddels meer profileren als zelfsturend en agile werkend, kijken we nog steeds veel “naar boven” en verwachten we dat de baas uitspraken doet over waar wij van zijn en wat we moeten doen.

Andersom zijn er ook bazen die zelf zo acteren, dus echt “baas” zijn. Dat laatste zal best wel een gevolg zijn van (onuitgesproken) verwachtingen van de verschillende individuen, maar is zeker ook een gevolg van hoe de baas er zelf in zit.

Als je het aanleggen en onderhouden van de infrastructuur voor het grootste deel uitbesteedt, zoals RWS en ProRail, is het noodzakelijk om je informatiemanagement goed in te richten. En als je die informatie belangrijk vindt, besteedt daar dan voldoende aandacht aan. Want anders kun je je opdrachtnemers niet aansturen. Dan weet je niet wat de status is van je infrastructuur. Opdrachtgevers passen al jaren assetmanagement toe om hun infrastructuur gedurende de levenscyclus van de objecten op orde te houden. Ze gebruiken steeds vaker data volgens de BIM-methodiek.

Pagina's

Alle blogs van